BRUNA DELS PIRINEUS

D’origen suís fusionat amb vaques del país per donar animals de triple aptitud. Es troba a les comarques pirinenques i prepirinenques de Catalunya.

Les seves característiques morfològiques més destacables són: eumètrica, amb tendència longilínia, capa de color bru amb degradacions cromàtiques a nivell d’ulls, morro, aixelles, braguer i línea dorsal, morro negre, talla de 1,30 m i pes entre 550 kg i 650 kg.

Actualment la seva producció està orientada a la producció de carn.

VacBrunaPirineus