Contacte amb nosaltres

Per a més informació sobre la fira

FIRESTANY, MERCAT D'ARTESANIA i DIBUIX I PINTURA:
972 58 34 70 – turisme@ajbanyoles.org - turisme.banyoles.cat

CONCURSOS, EXHIBICIONS I ESPECTACLES EQÜESTRES:
cavalls@firasantmartiria.com

RACES AUTÒCTONES:
info@firasantmartiria.com

Per a més informació sobre la web i publicitat

comunicacio@olivergrafic.com