COLOM FIGURETA

És un dels coloms més petits que hi ha al món (155–170 grams). Pertany al grup dels encorbatats i és una de les races més valorades tant a Catalunya com a l’estranger. La Figureta és una de les races de coloms que es troba en millor estat i la més reconeguda internacionalment: hi ha criadors a Espanya, França, Holanda (on probablement es troben els millors exemplars), Alemanya i als Estats Units.

Colom_Figureta