ASE CATALÀ

Prové del tronc ancestral Ase de Somàlia, que donà lloc posteriorment als ases del sud-oest d’Àsia i probablement també a la gran majoria de races europees. La gran majoria de la població actual es troba a Catalunya, essent una raça en perill d’extinció.

Les característiques morfològiques són: de temperament sanguini, vitals i nobles, d’aparença orgullosa i cap elevat, perfil cranial subconcavilini amb tendència rectilínia, amb extremitats robustes i gran harmoniositat, orelles grans i erectes, color negre, talla de 1,50 m i pes de 350 kg a 450 kg. Preparats per la realització de treballs durs en temps i esforç.

ASEFITXA