GALLINA FLOR D'AMATLLER

Es caracteritza per ser una gallina de mida reduïda, elegant i desperta, de diferents colors, però sempre clapada de blanc, recordant els pètals de les flors de l’ametller (vet aquí el seu nom). La seva gran utilitat en el galliner ha estat sempre la d’incubar, tant els seus propis ous com la d’altres espècies; això i el seu caràcter dòcil fan que sigui un animal molt fàcil de criar.

Flor d'amatller