OVELLA ARANESA

L’origen és incert, el que se sap segur d’aquesta raça és que està molt emparentada amb la seva veïna francesa Tarasconesa. Es troba majoritàriament a la Vall d’Aran tot i que els darrers anys podem trobar efectius d’aquesta raça en el Pallars Sobirà i a algun punt de la Plana de Lleida. Les seves característiques morfològiques són: cap fort, perfil frontal subconvex i amb presència de banyes molt desenvolupades en ambdós sexes, pell blanca, la llana generalment és blanca tot i que hi ha altres varietats de colors. La principal orientació és la producció de carn.

OvellaAranesa